UITGEVERIJ

 

De droom voorbij...

Herman Haan

ISBN 9789075613261

112 pagina's - 3,95

Als dromen en uitdagingen mislukken, dan zijn er

veel mensen die voor de waarheid hun hoofd in het

zand steken. Deze mensen zie je dan in grote kramp

en bitterheid leven en dat is nooit de bedoeling van

dit toch wel spannende bestaan geweest.

Gods wegen begrijpen is wellicht de grootste

uitdaging die voor ons ligt. Anderzijds hoeven we

ook niet alles te begrijpen, als we maar leren

vertrouwen op Hem en beseffen dat de dunne draad

naar de toekomst veel sterker blijkt te zijn dan het

oog ons in eerste instantie wil doen laten geloven.

 

Door middel van dit boek wil Herman Haan bereiken

dat er meer begrip en meer genade aan mensen

betoond wordt die niet direct herstellen, die niet op

slag genezen en voor wie een wonder nog steeds

een zeldzaam gebeuren is. Het boek laat zien dat

God betrouwbaar is en steeds helpt, ook al lijkt dat

soms niet zo.